Kanalizace

Kanalizace

Tlaková kanalizace ................................................................................................................................
Gravitační kanalizace ............................................................................................................................
Kanalizační šachty a vpusti ....................................................................................................................

 

Kanalizace - Tlaková, Gravitační, šachty a vpusti

PE 100 potrubí a tvarovky ......................................................................................................................
SafeTech RC ..........................................................................................................................................
Wavin TS DOQ .......................................................................................................................................
Compact pipe .........................................................................................................................................
Wavin X-Stream .....................................................................................................................................
KG potrubí PVC-U ...................................................................................................................................
Wavin KG 2000 PP .................................................................................................................................
ACARO PP SN 12 ...................................................................................................................................
Wavin Solidwall PVC SN 12 ...................................................................................................................
Revizní a vstupní šachty Tegra ...............................................................................................................
Malé revizní šachty ................................................................................................................................
Litinové mříže a poklopy .......................................................................................................................
 
 
 

 

TOPlist