DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Všeobecné obchodní podmínky

                     VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 


I. Základní ustanovení
Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi nakupujícím zákazníkem (dále jen kupující) a prodejcem v internetovém obchodě www.raken.cz , www.koupelny.wbs.cz a www.kacera.wbs.cz  (dále jen prodávající).
Prodejcem zboží v internetovém obchodě je Miroslav Kryst, Ocelkova 643/20, 198 00, Praha 9, Česká republika, IČ:12588130, Tel: 778 001 216

Mezisklad - Výdej zboží a jeho reklamace se vyřizují na adrese Mochovská 525/39, Praha 9, s.č.198 00, Hloubětín. Reklamované zboží zasílejte výhradně na tuto adresu a zároveň informujte prodejce emailem na koupelny.wbs@email.cz o zaslání reklamovaného zboží. Zboží nezasílejte na dobírku nebude vyzvednuto. Pro snadnější vyřízení reklamace kontaktujte prodejce na T: 778 001 216 je spousta dodavatelů, kteří reklamaci vyřizují přímo na místě kupujícího. Děkujeme za pochopení Kryst.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.raken.cz , www.koupelny.wbs.cz a www.kacera.wbs.cz (dále jen „e-shop"). Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi kupujícím a prodávajícím a jsou pro obě strany závazné. Vedlejší ujednání, změny nebo doplňky podmínek prodeje jsou platné a účinné pouze jsou-li provedeny písemnou formou. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, ale firma s přiděleným IČO, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

I. Objednávka

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě nebo telefonicky na kontaktních číslech prodávajícího. 

Seznam zboží na stránkách je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Prodejce si dále vyhrazuje právo změny cen u jednotlivých produktů. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní elektronický objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Kupní smlouva je uzavřena bezvýhradným přijetím elektronické objednávky kupujícího prodávajícím. Závazným přijetím objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému prodávajícího, ale až potvrzení od pracovníka prodejce. Všechny uvedené cenové údaje jsou závazné v době přijetí elektronické objednávky. Uvedené ceny zboží jsou platné pouze při objednání přes e-shop.

Před samotnou expedicí zboží bude Kupující informován o expedici na jím uvedeném emailu, ve kterém je vždy přiložen daňový doklad sloužící i pro případnou reklamaci zboží (blíže v odstavci reklamace zboží). Doporučujeme uložit v počítači nebo si vytisknout. V tomto emailu bude kupující opět seznámen s podmínkami převzetí zboží od přepravní společnosti (blíže v odstavci Způsoby dopravy)


 

III. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH.


 

IV. Způsoby platby

Kupující z České republiky si mohou zboží nechat zaslat na dobírku a zaplatit v hotovosti při převzetí zboží. Tento způsob platby patří stále na internetu bezkonkurenčně ze strany kupujících k nejoblíbenějším, protože je to nejbezpečnější způsob pro zákazníky - zákazník platí až ve chvíli, kdy fyzicky zboží obdrží. Dále si může kupující zvolit tzv. platbu předem, platba probíhá na základě platebních pokynů, které přijdou kupujícímu emailem nebo na základě zaslaného daňového dokladu. Po připsání platby na účet je zboží expedováno. Tato forma úhrady je volena zejména u velkých zásilek, jako jsou např. sprchové boxy, vany a sprchové kouty atd., kde získává tímto způsobem kupující dopravu na toto zboží zdarma. 


 

V. Doba dodání zboží

Nabízeného zboží u kterého je status skladem a dojde k potvrzení přijaté objednávky pracovníkem prodejce je prodávající schopen vyexpedovat v den přijetí objednávky nebo v následující pracovní den. U zboží, které není skladem se dodací doba pohybuje v rozmezí jednoho až dvou týdnů - bude potvrzeno v potvrzení přijetí objednávky pracovníkem prodejce.. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby přepravních společností. V případě, že prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží dle ujednání v potvrzené objednávce, kontaktuje kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky. U velkých zásilek jako jsou např. sprchové, masážní, parní boxy a vany si prodávající vyhrazuje delší dodací dobu 3-4 pracovní dní i (v případě platby předem se tato doba počítá od připsání fakturační částky na účet Prodávajícího.) V případě připlacení služby za expres dopravu, po potvrzení pracovníkem prodejce se tato doba zkracuje na 2 pracovní dny.


 

VI. Způsoby dopravy

Zboží prodávající zasílá za pomoci přepravních - spedičních společností. Zboží je před expedicí kontrolováno zda je bezvadné a připravené k expedici. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží a bylo přizpůsobené k přepravě. Náklady na expedici zboží jsou závislé na způsobu platby, na hmotnosti a na velikosti zboží. Podle platných sazebníků přepravních společností spočítáme cenu dopravného, která je Kupujícímu sdělena již při nákupu v tzv. košíku a poté v potvrzení objednávky. Po převzetí zboží žádáme Kupujícího o neprodlenou kontrolu mechanické nepoškozenosti zboží. Na pozdější reklamace nebude brát zřetel a firma Miroslav Kryst za případné škody neponese žádné následky. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či výrobku samotného, sepíše kupující za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechá si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace mechanického původu pak nelze brát zřetel.

Zboží lze odebrat také osobně ve skladu v Mochovská 525/39, Praha 9, 198 00, Hloubětín T: 778 001 216 a to po předchozí domluvě a potvrzení přijaté objednávky.


 

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Zrušit objednávku před zahájenou expedicí je možné na základě e-mailu odeslaného Kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího koupelny.wbs@email.cz. Pokud již bude zboží expedováno nebo nebude Kupujícím převzato a zaplaceno je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit veškeré náklady spojené s přepravou zboží.

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího s předchozím upozorněním na adresu elektronické pošty prodávajícího koupelny.wbs@email.cz a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis. Kupující je dále povinen v uvedené době dodat nepoškozené zboží prodávajícímu, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně záručního listu, návodu, dokladu o koupi a veškerého dodaného příslušenství (při odeslání zboží poštou je rozhodující datum odeslání). Kupující nesmí poslat prodávajícímu zboží na dobírku. Prodávající doporučuje kupujícímu si zboží pojistit. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do patnácti dnů od doručení zboží prodávajícímu, a to způsobem, na kterém se oba dohodnou. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně opotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech

  • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,
  • kdy není schopen doručit zboží v daném termínu,
  • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
  • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.


 

IX. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci nebo při objednávce provedené z e-shopu) uvádět správně a pravdivě a že je povinnen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely komunikace mezi prodávajícím a kupujícím.¨

 

 

 

X. Záruka a reklamace

Záruka za zboží se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.
Práva z odpovědnosti za vady je třeba uplatnit v záruční době.
Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.
Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).
Jako záruční doklad pro vyřízení záruky slouží pokladní doklad či faktura nebo vyplněný záruční list. V případě zaslání reklamovaného zboží na adresu prodejce nebo autorizovaného servisu je vhodné použít originální obal, aby nedošlo k dalšímu poškození věci. Použití originálního obalu však není podmínkou reklamace, zboží je však třeba zaslat v jiném vyhovujícím obalu.
Zboží zasílané do reklamace nebo na vrácení nezasílejte na dobírku, nebude přijato.

·         Zákazník by měl zkontrolovat zboží včetně příslušenství bezprostředně při jeho převzetí. Na pozdější reklamace poškození mechanického typu není brán zřetel.  V případě poškození je třeba vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno a to bez jakéhokoli mechanického poškození.

Záruku nelze dále uplatnit:

·         na závady vzniklé nesprávnou přepravou nebo nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za jiných než výrobcem či prodávajícím stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek, na závady vzniklé fyzickým poškozením, neodvratnou událostí (oheň, voda apod.), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným mechanickým opotřebením.

·         pokud zboží bylo poškozené zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN

·         v případě neodborné montáže, provedené osobou nebo firmou, která nebyla proškolena naší společností

·         pokud je zařízení napevno spojené se stavbou a není možné ho vyjmout bez destrukčních činností. Zařízení musí být volně vyjímatelné - v souladu s návodem k instalaci a obsluze.

·         pokud bude na výrobku použit jakýkoliv díl jiný než ten, který je dodáván dodavatelem

·         předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze

·         v případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník

·         pokud nejsou dodrženy pokyny v montážním návodu, který je nedílnou součástí každého dodaného výrobku

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. O úměrnosti odstranění vady rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší zákazníkovi, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
Reklamaci je nutné uplatnit neprodleně po zjištění závady. V případě, že bude poškozené zboží dále používáno a způsobí tím rozšíření vady, nebude reklamace uznána.
Reklamovat lze pouze výrobní vady a vady materiálu nikoli mechanické poškození výrobku.
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu nebo paragon. Kupující předává prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, čisté.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně u prodejce a přidat k reklamovanému zboží. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují (fotodokumentace) a nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje.

 

Důležité upozornění: Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou instalací zboží.
Masážní, parní boxy a veškeré elektrické spotřebiče: instalace dle platných norem ČSN - vyhotovení revizní zprávy elektrorozvodu a přívodu k zařízení podle ČSN 331500 v návaznosti na ČSN 332000-6-061 - Připojení zařízení k elektrické síti smí provádět jen subjekt s oprávněním pro dodavatelskou montáž podle vyhl. č. 20/1979 Sb. §3 odstavce 1, písm. a) ve znění vyhl. č.553/90 Sb. Přitom musí být respektovány tyto požadavky:
elektrická instalace, na níž má být zařízení připojeno, musí splňovat požadavky ČSN 33 21 30 (změna 2/1994 ) čl. 2.4.1., ČSN 33 20 00 - 04 - 41, ČSN 33 20 00 - 7 - 701, ČSN 33 20 00 - 3, ČSN 33 20 00-5 -51, ČSN EN 60 335 - 2 - 60;
elektrické zařízení boxu a ostatních elektrospotřebičů musí mít vlastní, samostatně jištěný přívod, jeli předepsáno;
elektrické zařízení výrobku musí být připojeno na soupravu TN-S s ochranou samočinným odpojením zdroje;
doplňková ochrana - proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem do 30mA;
doplňující ochranné pospojení vodičem min. 4 mm2 Cu (není součástí dodávky)
pokud není v objektu uvedená soustava zavedena, je nutné provést rozdělení vodiče PEN na ochranný vodič PE a vodič N v hlavním rozvaděči nebo v podružné rozvodnici pro hydromasážní zařízení;
impedance ochranných vodičů musí splňovat požadavky cit. ČSN čl. 2,5. U jiného jištění se musí hodnota stanovit výpočtem. Na provedenou instalaci musí být zpracována výchozí revizní zpráva ve smyslu ČSN 33 20 00 - 6 - 61 (kde musí být uvedeny i naměřené hodnoty vyplývající z ČSN 33 21 40).
Reklamované zboží zasílejte na adresu:


Miroslav Kryst

Mochovská 525/39

Praha 9, Hloubětín

194 00

Mějte prosím na mysli, že nakupujete na internetovém obchodě dle fotografií a popisu zboží. Fotografie jsou ilustrativní a zejména barevné odstíny na fotografiích nemusí odpovídat skutečnosti - toto nelze brát jako důvod k reklamaci zboží !!!! Mnoho zboží máme vystaveno na naší prodejně, kde Vás rádi přivítáme a vše si zde můžete "osahat" a vidět na vlastní oči.

 

 

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP (všeobecné obchodní podmínky) jsou platné ode dne jejich vyhlášení.
V závislosti na změně příslušných právních norem si provozovatel elektronického obchodu Koupelny.wbs.cz vyhrazuje právo VOP měnit.
Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z uzavřených obchodů dle bodu II. VOP budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen „Unie") a zveřejněného na internetové adrese 
www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
Jakékoliv dodávky za podmínek odchylně upravených od těchto VOP je možné realizovat pouze po projednání předem a s výslovným souhlasem prodejce zboží. Tyto VOP platí od 1.1.2014. Jakékoliv dříve vydané či sjednané dodací podmínky pozbývají tímto dnem platnost.